Bytové družstvo Republika Orgány Družstva
Webmaster Bytové družstvo Republika C 2023
Bytové družstvo Republika, Sídlo : nám. Republiky 993, 277 11 Neratovice,  IČO 25695185 Úřední hodiny Kontakty Hlášení poruch Dokumenty Aktuální oznámení Plán schůzí Historie BDR Plán schůzí Dokumenty Kontakty Hlášení poruch Historie Stanovy bytového družstva - zákonné úpravy 2021 Domovní řád družstva ve znění změny 2015 Struktura záloha za užívání bytu 2024 Návod k použití dálkově odečitatelných měřičů tepla Katalogový list dálkově odečitatelných měřičů tepla Návody Úplný návod na montáž a obsluhu elektrického vrátného Tesla - Karát Úplný návod na montáž a obsluhu domácího telefonu Elegant  2-BUS Úplný návod na montáž a obsluhu domácího videotelefonu 4 FP 211 Úřední hodiny Dokumenty Aktuální oznámení
V případě chyb zobrazení nás prosím kontaktujte !  
Inzerce Kontrola usnesení členské schůze Žádost  o schvalování podnájmu Pravidla pro schvalování žádosti o podnájem Interní směrnice : Nájemné z bytů užívaných členy družstva Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu  2015 Tepelné bilanční a polohové koeficienty bytů Usnesení členské schůze Tepelné bilanční a polohové koeficienty bytů - tabulka .xls Dokumenty Dokumenty