Bytové družstvo Republika Orgány Družstva
Webmaster Bytové družstvo Republika C 2023
Bytové družstvo Republika, Sídlo : nám. Republiky 993, 277 11 Neratovice,  IČO 25695185 Úřední hodiny Kontakty Hlášení poruch Dokumenty Aktuální oznámení Plán schůzí Historie BDR Plán schůzí
Aktuální informace, sdělení a oznámení představenstva družstva    
Aktualní oznámení Kontakty Hlášení poruch Historie Úřední hodiny Dokumenty Upozornění
V případě chyb zobrazení nás prosím kontaktujte !  
Inzerce
Je registrován zvýšený výskyt škůdců a parazitů. Ve sklepních prostorech a v několika vchodech  byla provedena deratizace. Žádáme všechny nájemníky aby neprodleně hlásili výskyt švábů a parazitů v  bytech družstvu tak, aby mohla být provedena efektivní plošná deratizace.  Nebojujte se škůdci sami !!!   Zabraňte jejich šíření.  
V poslední době se množí případy vytopení způsobené vadnou přípojnou hadicí pračky nebo hadicí  připojenívodovodní baterie. Na tyto případy se nevztahuje pojistka BD Republika. Představenstvo družstva  doporučujevšem družstevníkům i nájemníkům uzavřít :   „POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ“ Jedná se o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě vyplývající z jeho činnosti. Únik  vody z bytu,možný požár, závada elektroinstalace, plynového spotřebiče apod. Pokud je škoda zaviněna  uživatelem bytu a ten není pojištěn, vystavuje se vážnému riziku náhrad způsobené škody třetí osobě (v  našem případě např. obchody a škoda na zboží; uživatelé okolních bytů; uživatelé nebytových prostor  apod.)  POZNÁMKA: toto pojištění může být uzavřeno samostatně, případně jako součást pojištění  domácnosti, dleinformace se jedná o částku cca. 500 - 600,- Kč/rok     
Upozornění