Bytové družstvo Republika Orgány Družstva
Webmaster Bytové družstvo Republika C 2021
Bytové družstvo Republika, Sídlo : nám. Republiky 993, 277 11 Neratovice,  IČO 25695185 Úřední hodiny Kontakty Hlášení poruch Dokumenty Aktuální oznámení Plán schůzí Historie BDR Plán schůzí
Aktuální informace, sdělení a oznámení představenstva družstva    
Aktualní oznámení Kontakty Hlášení poruch Historie Úřední hodiny Dokumenty Upozornění
V případě chyb zobrazení nás prosím kontaktujte !  
Inzerce
Je registrován zvýšený výskyt škůdců a parazitů. Ve sklepních prostorech a v několika vchodech  byla provedena deratizace. Žádáme všechny nájemníky aby neprodleně hlásili výskyt švábů a parazitů v  bytech družstvu tak, aby mohla být provedena efektivní plošná deratizace.  Nebojujte se škůdci sami !!!   Zabraňte jejich šíření.